woensdag 7 maart 2018

De energiemaatregelen gaan door


U ontvangt vandaag van QuaWonen een brief met het nieuws dat de minimale 70% akkoord voor het renovatieplan is gehaald. De energiemaatregelen en onderhoudswerkzaamheden gaan wij uitvoeren in alle woningen.

Akkoordverklaringen
Bedankt voor uw snelle reactie en het vertrouwen in het plan. Van de nu opgestuurde Akkoordverklaringen heeft 85% aangegeven positief te staan ten opzichte van de renovatieplannen. We hebben nog geen nee stemmen ontvangen. We verwachten nog een reactie van 9 bewoners.

Beter in Wonen gaat verder met de voorbereiding:
Wij gaan verder met de voorbereiding. Daarnaast heeft u verschillende vragen gesteld die we met QuaWonen gaan bespreken. Heeft u interesse in een spion in de voordeur of een tweede toilet op de eerste verdieping en heeft u dit nog niet aan ons doorgegeven? Stuur dan een e-mail naar: info@beterinwonen.nl

Zodra wij meer weten, brengen wij u uiteraard op de hoogte.