NieuwsBrief 3

De afgelopen maand hebben wij u geïnformeerd over de plannen rondom de verbeteringen aan uw woning. Dit hebben wij gedaan door het organiseren van InformatieBijeenkomsten en het uitdelen van de BewonersMap. Tijdens het RenovatieSpreekuur gaven wij u de gelegenheid uw vragen te stellen. Wij willen u bedanken voor uw reacties op de plannen. In deze NieuwsBrief leest u de antwoorden op de meest gestelde vragen.

AkkoordVerklaring inleveren
Wij begrijpen dat u na het krijgen van onderstaande informatie nog wat tijd nodig heeft om uw AkkoordVerklaring in te leveren. Daarom verplaatsen wij de inleverdatum naar vrijdag 2 maart. Is dit moment voor u alsnog te vroeg? Neem dan contact met ons op.
Heeft u uw AkkoordVerklaring al ingeleverd?
En wilt u uw keuze wijzigen na het lezen van onderstaande informatie? Neem dan contact met ons op.

RenovatieSpreekuur - Vragen & Antwoorden

Financiële zaken
Waarom zou u ja of nee stemmen?
U krijgt een mooie woning die comfortabel is, met een gezond binnenklimaat én u gaat besparen op uw energierekening. QuaWonen garandeert dat u er financieel niet op achteruit gaat (lees de hardheidsclausule). Wij zien in eerdere projecten dat bewoners er door de energiekostenverlaging zelfs fors op vooruit zijn gegaan.
Dit is het aanbod dat we doen. Graag horen we hier uw akkoord op.

Wij hebben geprobeerd u uit te leggen hoe QuaWonen uw huurverhoging heeft berekend.
Wij begrijpen dat dit voor enkele bewoners onduidelijk is geweest. Dat spijt ons. Hierbij een toelichting die naar ons idee een en ander verheldert.

Uw RenovatieVoorstel
Wij begrijpen dat er onduidelijkheid is over de 1/6e van de theoretische gasbesparing die wordt omgezet in huurverhoging versus de tekst die nu staat opgenomen in uw RenovatieVoorstel. Voor de snelle rekenaars komt de theoretische minimale gasbesparing overeen met de huurverhoging. Dit klopt. De huurverhoging gaat dus ook niet veranderen. Wel proberen we toe te lichten wat de getallen betekenen.

Voordat we u meenemen in de berekening, eerst een opmerking: Uw theoretische besparing is op basis van de bouwkundige staat van uw woning (opgenomen tijdens de inspectie) plus het pakket aan maatregelen (zoals gepresenteerd). Er wordt in die berekening dus geen rekening gehouden met uw persoonlijke gasverbruik. De manier van berekenen is wettelijk bepaald en wordt uitgevoerd met voorgeschreven programma’s. Daar heeft QuaWonen geen invloed op. Wij weten dat de theoretische verbruiken kunnen afwijken van de werkelijkheid. Toch voorspellen de programma’s goed wat het percentage is dat u gaat besparen na de renovatie.

Rekenvoorbeeld
Huidige theoretische gasverbruik =        2747,5m3
Nieuw theoretisch gasverbruik =          557,6m3
Besparing gasverbruik per jaar =         2189,9m3
Besparing gasverbruik =                   79%

1/6e van de gasbesparing per jaar =          364,98 m3
Huurverhoging per jaar (gas*0,63) =          € 229,94
Huurverhoging per maand =         €  19,16

De gekleurde cijfers staan nu in uw RenovatieVoorstel. Zoals eerder aangegeven garandeert QuaWonen een minimale besparing zodat u er niet op achteruit gaat. Die minimale besparing is 1/6e  van de theoretische besparing op uw gasverbruik. Onder het kopje Effect van de energiemaatregelen is nu deze minimale besparing opgenomen. Dat is dus al 1/6e van de theoretische totale jaarlijkse besparing op het gasverbruik. Onder het kopje Huurverhoging is deze minimale besparing omgezet in uw huurverhoging per maand.

Door de renovatie stijgt mijn WWS puntentelling. Wie garandeert me dat QuaWonen dit vanaf volgend jaar niet aan mij doorberekent?
De WWS puntentelling heeft geen enkele impact op de huurverhoging voor u als zittende huurder. Als een bewoner verhuist, dan pas wordt de vrijgekomen woning opnieuw gewaardeerd met WWS puntentelling. De nieuwe huurder betaalt dus pas de aangepaste huur.

Eigendommen in de buitenruimte
Mag ik na de renovatie mijn vogelhuisjes, plantenbakken etc. terughangen? 
Na afronding van de werkzaamheden kunt u uw spullen weer terughangen aan bijvoorbeeld het tussenmuurtje of de schuur. Na de renovatie kunt u niets meer ophangen aan de gestukte gevels. De zonwering plaatsen wij voor u terug door middel van lange ankers op de oorspronkelijke gevel.

Verlichting
Ik heb een eigen buitenlamp, mag deze terug?
Nee, er wordt een standaard Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW)-waardige lamp aangebracht.
Kan de lamp op de achtergevel ook komen te vervallen i.v.m. het aantrekken van muggen?
In verband met PKVW onderzoeken we de mogelijkheden en komen er bij u op terug.
Is verlichting bij de berging mogelijk?
In verband met PKVW onderzoeken we de mogelijkheden en komen er bij u op terug.

Betaalde Opties
Is het mogelijk een plissé hordeur aan te bieden voor de keukendeur? 
Beter in Wonen biedt dit niet aan. Wij kregen de volgende tip van een bewoner die we graag met u delen: https://horren.com/plisse-hordeuren/plisse-hordeur
Is een spion in de voordeur mogelijk? 
De deur met zijlicht voldoet zonder spion aan PKVW. Wilt u toch een spion? Wij onderzoeken de mogelijkheid om hier een Betaalde Optie van te maken. Bent u geïnteresseerd? Stuur ons dan een e-mail o.v.v. spion.

Meer informatie
Op onze website leest u het laatste nieuws: www.beterinwonenacacia.nl.
U kunt zich aanmelden op deze website. Zodra wij een nieuw bericht plaatsen, krijgt u hierover een e-mail. Zo blijft u makkelijk op de hoogte!

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze NieuwsBrief vragen? Neem dan contact met mij op via telefoonnummer 06 – 81 88 06 37 of per e-mail op info@beterinwonen.nl.
Samen gaan wij aan de slag voor een betere woning; meer comfort met een lagere energierekening.

Met vriendelijke groet,

Lysanne van den Tol
Beter in Wonen